Synergie

De eenheden zijn zelfstandig(1) en regelen vanuit die zelfstandigheid hun eigen zaken (+1); maar daarnaast zien zij mogelijkheden in het behalen van gezamenlijke(=3) voordelen. Deze website bijvoorbeeld.


Kwaliteit

Vanuit een gezonde zakelijke relatie leveren van kwalitatief hoge dienstverlening. Kwaliteit komt tot uitdrukking in het feit dat de medewerker zelf bijna tevreden is, en de klant meer dan tevreden is met het resultaat.


Samenwerking

Voor een kleine zelfstandige geldt: Alleen is maar alleen.

Vandaar dat in de wijze van uitvoeren van opdrachten bewust gezocht wordt naar samenwerking om daarmee tot het gewenste resultaat te komen.


Gezondheid

SysteOn hecht veel waarde aan een gezonde verhouding tussen werk en privé. Er is niets mis met werken en ook niet met hard werken, maar gezondheid van familie en vrienden gaan boven alles.


Kennis delen

Iedere individuele medewerker van SysteOn doet in zijn dagelijkse werkzaamheden kennis en ervaring op met diverse methodes van werken en met meerdere tools. Het delen van deze kennis met collega's is de basishouding van een SysteOn medewerker.